Balt Assistance Sp. z o.o.

O FIRMIE

Balt Assistance Sp. z o. o. została zarejestrowana w dniu 04.07.2013 R. w Rzeczypospolitej Polskiej, Miasto Wrocław. Podstawowa strategią firmy jest rozwój w wykonaniu usług asystenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów należących do Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności to:

- świadczenie usług pośrednictwa dla firm zagranicznych odmawiających usług ubezpieczonym obywatelom na podstawie umów dobrowolnego ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie pobytu za granicą;

- opłacanie faktur wystawianych przez organizacje medyczne i inne ubezpieczonym obywatelom państw obcych w ramach świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umów dobrowolnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, potwierdzonych w całości lub w części przez zagraniczne firmy asystujące w ramach obowiązujących umów ubezpieczenia;

- na podstawie obowiązujących uprawnień żądanie dokumentów medycznych i innych w celu późniejszego przekazania ich krajowym firmom asystenckim w celu podjęcia decyzji o wypłacie ubezpieczeniowej lub opłacie za usługi medyczne;

- na zlecenie krajowych firm asystenckich odszkodowanie dla ubezpieczonych cudzoziemców poniesionych kosztów uzyskania usług medycznych i zakupu leków objętych zawartymi umowami ubezpieczenia z zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi;

- organizowanie usług medycznych na terytorium umowy ubezpieczenia w imieniu i na zlecenie krajowych firm asystenckich ubezpieczonym obywatelom na podstawie umów dobrowolnego ubezpieczenia kosztów leczenia w obecności potwierdzonego przypadku ubezpieczeniowego.

11 czerwca 2014 roku Balt Assistance Sp. z o. o. nabyła 100 procent udziałów w Ukraińskiej asystenckiej firmie TOW "Balt assistance Ukraina" z siedzibą w Kijowie. Od tego momentu rozpoczęła się obsługa obywateli Ukrainy w ramach umów dobrowolnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą.

Balt Assistance Sp. z o. o. nie współpracuje bezpośrednio z ubezpieczonymi, nie odbiera od nich połączeń ani korespondencji, lecz współpracuje bezpośrednio z krajowymi firmami asystenckimi. Ubezpieczeni zwracają się w razie wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych bezpośrednio do tych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi zawarli umowy ubezpieczenia, korzystająс z kontaktów określonych w obowiązujących umowach ubezpieczenia.

Właścicielami spółki są obywatele Republiki Greckiej I Rzeczypospolitej Polskiej.

обслуживание туристов, выезжающих за рубеж

SIEĆ PARTNERSKA

Balt Assistance Sp. z o. o. posiada szeroką sieć partnerów na całym świecie.

Ubezpieczalnia

Banki

Firmy asystujące

Touroperatorzy

Placówki medyczne

Lekarze prywatni

Firmy transportowe