Dobre wakacje zaczynają się od odpowiedniego ubezpieczenia

Zaskakujące, ale prawdziwe!

Wielu podróżnych zaniedbuje wykupienie polisy ubezpieczeniowej przed wyjazdem za granicę.

Podczas wakacji może pojawić się wiele niechcianych wydatków: opieka medyczna, hospitalizacja w nagłych wypadkach, odwołanie podróży, zagubiony bagaż. Wszystkie te koszty można pokryć z polisy ubezpieczenia podróży.

Dlaczego potrzebujesz polisy ubezpieczeniowej?

Podstawowe warunki ubezpieczenia obejmują następujące zdarzenia losowe:

Pomoc w nagłych wypadkach

Płatności ubezpieczeniowe w wysokości kosztów ratownictwa medycznego

Leczenie szpitalne

Płatności ubezpieczeniowe w wysokości kosztów świadczeń medycznych udzielonych w trakcie leczenia szpitalnego

Zakup leków

Płatności ubezpieczeniowe w wysokości kosztów leków przepisanych przez lekarza

Utrata bagażu / dokumentów

Płatności ubezpieczeniowe w wysokości wartości ubezpieczenia zagubionego bagażu, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia

Nasz Adres:

Balt Assistance Sp. z o.o.

ul. Świeradowska, 51/57, lok. 102A, Wrocław, Kod 50-559,

Rzeczpospolita Polska