Wypadek ubezpieczeniowy

Co to jest?

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest Zdarzenie przewidziane w umowie ubezpieczeniowej, w którego wyniku powstaje obowiązek Ubezpieczyciela dokonania wypłaty ubezpieczeniowej

POMOC KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNA

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczeniowej w wysokości kosztów pomocy i usług doradczo-diagnostycznych, badań laboratoryjnych, instrumentalnych, funkcjonalnych, radiologicznych, endoskopowych, ultrasonograficznych oraz przeprowadzenia kompleksowego badania ambulatoryjnego.

LECZENIE AMBULATORYJNE

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczeniowej w wysokości kosztów opieki medycznej i usług medycznych świadczonych ubezpieczonemu w ramach leczenia ambulatoryjnego, w tym leczenia w szpitalu dziennym.

LECZENIE SZPITALNE

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczeniowej w wysokości kosztów opieki medycznej i usług medycznych świadczonych Ubezpieczonemu podczas leczenia szpitalnego w oddziałach ogólnych i oddziałach specjalistycznych.

POGOTOWIE MEDYCZNE

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczenia w wysokości kosztów opieki medycznej, która została udzielona Ubezpieczonemu przez ogólne lub specjalistyczne zespoły pogotowia ratunkowego.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczenia w wysokości kosztów leczniczej, chirurgicznej i ortopedycznej opieki stomatologicznej udzielonej Ubezpieczonemu.

UBEZPIECZENIE DZIECI

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczenia w wysokości kosztów opieki medycznej i usług medycznych, które są świadczone dzieciom w wieku od 7 dni do 16 lat (chyba że inne warunki umowy ubezpieczenia są przewidziane), na warunkach wybranego programu ubezpieczenia.

PRZEWOZY MEDYCZNE
  • Transport ubezpieczonego karetką pogotowia do najbliższego lekarza lub zakładu leczniczego.
  • Ewakuacja medyczna do szpitala najbliższego międzynarodowego lotniska lub najbliższego przejścia granicznego w kraju stałego pobytu.
  • Zwrot kosztów osoby towarzyszącej w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności eskortowania z zagranicy do miejsca stałego pobytu.
REPATRIACJA

Jeżeli w razie wypadku lub nagłej choroby dochodzi do śmierci Ubezpieczonego, wówczas pokrywane są koszty repatriacji ciała w granicach określonej w umowie ubezpieczenia kwoty.

UTRATA DOKUMENTÓW / BAGAŻU

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania wypłaty ubezpieczeniowej w wysokości wartości utraconego bagażu lub kosztów odzyskania utraconych dokumentów, na warunkach wybranego programu ubezpieczenia.